Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

zamknioczy
5576 4fdb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
zamknioczy
2686 d9e3 500
Reposted froms3 s3 viaZircon Zircon
zamknioczy
3250 75d8 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaZircon Zircon
zamknioczy
4003 b8ef
Reposted frompunisher punisher viaZircon Zircon
zamknioczy
9731 094d 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
zamknioczy
Pragnę byś pewnego dnia pojawił się przed moimi drzwiami i patrząc mi z oczy powiedział, że beze mnie to nic, że jestem całym Twoim światem, że wszystko co robisz przypomina Ci mnie, że jeśli nie ja, to żadna, że śnisz o mnie, że w każdej innej szukałeś mnie, że.. że mnie kochasz i zrobisz wszystko bym była Twoja. A potem żebyś przytulił mnie tak mocno, by między nami nie było powietrza. I żebyś mnie pocałował tak, jak jeszcze nigdy nie całowałeś żadnej. Naprawdę, pragnę tego. 
— majne, meovv.moblo.pl
Reposted frommeovv meovv viaheroinee heroinee
zamknioczy
6150 2f27 500
Nie bądźcie głupi. #takmałojeszczewiesz
Reposted fromyannim yannim viaheroinee heroinee

May 10 2018

zamknioczy
2404 94e2
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
zamknioczy
2406 89be
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
zamknioczy
Oboje są przekonani,
że połączyło ich uczucie nagłe.
Piękna jest taka pewność,
ale niepewność piękniejsza.

Sądzą, że skoro nie znali się wcześniej,
nic między nimi nigdy się nie działo.
A co na to ulice, schody, korytarze,
na których mogli sie od dawna mijać?

Chciałabym ich zapytać,
czy nie pamiętają-
może w dzwiach obrotowych
kiedyś twarzą w twarz?
jakieś "przepraszam" w ścisku?
głos "pomyłka" w słuchawce?
- ale znam ich odpowiedź.
Nie, nie pamiętają.

Bardzo by ich zdziwiło,
że od dłuższego już czasu
bawił sie nimi przypadek.

Jeszcze nie całkiem gotów
zamienić się dla nich w los,
zbiżał ich i oddalał,
zabiegał im drogę
i tłumiąc chichot
odskakiwał w bok.

Były znaki, sygnały,
cóż z tego, że nieczytelne.
Może trzy lata temu
albo w zeszły wtorek
pewien listek przefrunął
z ramienia na ramię?
Było coś zgubionego i podniesionego.
Kto wie, czy już nie piłka 
w zaroślach dzieciństwa?

Były klamki i dzwonki,
na których zawczasu
dotyk kładł się na dotyk.
Walizki obok siebie w przechowalni.
Był może pewnej nocy jednakowy sen,
natychmiast po zbudzeniu zamazany.

Każdy przecież początek
to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń
zawsze otwarta w połowie.
— Wisława Szymborska Miłość od pierwszego wejrzenia
zamknioczy

May 06 2018

zamknioczy
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viaZircon Zircon
zamknioczy
0345 3eeb 500
Reposted fromvscd vscd viaZircon Zircon
zamknioczy
3434 45cc 500
Reposted fromczinok czinok viaZircon Zircon
zamknioczy
5350 d03f 500
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
5074 3d8a 500
Reposted frommangoe mangoe viaZircon Zircon
zamknioczy
5269 c5d9
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaZircon Zircon
zamknioczy
4983 8754
Reposted fromtichga tichga viaZircon Zircon
zamknioczy
5352 f087 500
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
6349 d912 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl