Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

zamknioczy
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
zamknioczy
zamknioczy

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viamisieq misieq
zamknioczy
2522 da51 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZircon Zircon
zamknioczy
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viatobecontinued tobecontinued

April 29 2018

zamknioczy
zamknioczy
zamknioczy
zamknioczy
zamknioczy
zamknioczy
2573 8523 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadimer dimer
zamknioczy
8470 8d54
zamknioczy
zamknioczy
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong viadimer dimer
zamknioczy
Chcę mieć z tobą romans. Pod jednym warunkiem: na całe życie.
— Jerzy Alski "Za dużo miłości"
zamknioczy
2844 fbce
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
zamknioczy
To normalne jest że, wdychając powietrze
wydychasz w przestrzeń zmartwienia i presje.
— "Sentymenty w magazynie wspomnień"
zamknioczy
8380 659f
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl