Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

zamknioczy
5274 f4fa
zamknioczy
3942 d774 500
zamknioczy
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
zamknioczy
Nie boję się umierania. Mam doświadczenie. Zabiłeś mnie przecież tysiące razy słowami.
— Aleksandra Steć
zamknioczy
zamknioczy
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
4785 86bb 500
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
4787 f993 500
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
4788 c2b4 500
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
4791 de0c 500
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne. 
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
zamknioczy
8150 416a 500
Reposted frompesy pesy viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy

-Kocham Cię.. 
-Ale przecież nie widzieliśmy się od roku! 
-Widziałam Cię co noc, ilekroć zamknęłam oczy.

 

— hmmm
Reposted fromchocoway chocoway viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
zamknioczy
zamknioczy
zamknioczy
zamknioczy
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl