Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

zamknioczy
0206 8add 500

Nikomu
Reposted fromEmisja Emisja viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
5389 104b 500
zamknioczy
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viatobecontinued tobecontinued
3713 b157
zamknioczy
6065 2436
Reposted fromlaters laters viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
4432 643b
Reposted fromkyte kyte viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viatobecontinued tobecontinued
8509 47ed 500
zamknioczy
9513 eaa1 500
zamknioczy
" Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj."
— Freiya Asgard
Reposted fromthesmajl thesmajl viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
To przestępstwo, że nigdy nie pocałowano Cię tak, jak na to zasługujesz.
— Leisa Rayven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
zamknioczy
4228 417e
Reposted frombanitka banitka viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
zamknioczy
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
1258 014b
Reposted fromlittlefool littlefool viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl