Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

zamknioczy
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahey-jude hey-jude
zamknioczy
6002 745b 500
Reposted fromoll oll viaclerii clerii
3455 391d
Reposted fromerial erial viaclerii clerii
zamknioczy
5713 e86a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaclerii clerii
zamknioczy
4878 f356 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatfu tfu
zamknioczy
3964 351f 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viatfu tfu
zamknioczy
3607 52a9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
zamknioczy
2409 cea6 500
Reposted fromfungi fungi viatfu tfu
zamknioczy
1476 d3fe 500
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viatfu tfu
zamknioczy
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie(...). Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Małe życie
Reposted fromwhyme whyme viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
zamknioczy
1134 3ed3
Reposted frompapaj papaj viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
zamknioczy
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Czasami bardziej boli, gdy człowiek zachowuje milczenie.
— Autor nieznany
zamknioczy
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
zamknioczy
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
zamknioczy
Moja bogini mówi w 3 językach
A'la fuck you, largate, dégage d'ici lala
Więc, jak nie kumasz dalej, to przetłumaczy ci żebyś spierdalał.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
zamknioczy
To prawda, że znaleźć siebie to nieproste sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl