Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2017

zamknioczy
zamknioczy
9770 38f9
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viatfu tfu
zamknioczy
0873 6157
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viatfu tfu
4992 34bb 500

dicknurse:

straight-off-the-deep-end:

WAFER!!! ❤

Not For Sale

Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viatfu tfu
zamknioczy

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahey-jude hey-jude
zamknioczy
0622 64d2 500
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
zamknioczy
zamknioczy
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy

May 21 2017

0288 3566 500

babeimgonnaleaveu:

The Rocky Horror Picture Show (1975) dir. Jim Sharman

Reposted fromobscurewaifu obscurewaifu viatfu tfu
zamknioczy
0183 64cd
Reposted fromkarahippie karahippie viatfu tfu
zamknioczy
3845 ee5f
Reposted fromkyte kyte vialikearollingstone likearollingstone
zamknioczy
1510 9f45
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
zamknioczy
1510 9f45
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
zamknioczy
1515 082f
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
zamknioczy
1502 b3af
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
zamknioczy
1500 c942
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
zamknioczy
1493 b8d4
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
zamknioczy
1476 18c9
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
zamknioczy
1474 f348
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl