Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

zamknioczy
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
zamknioczy
5022 5a60
zamknioczy
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa vianokturnal nokturnal
zamknioczy
2778 b284
Reposted frommartynkowa martynkowa vianokturnal nokturnal
zamknioczy
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vianokturnal nokturnal
zamknioczy
8993 93da 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianokturnal nokturnal
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial vianokturnal nokturnal
4785 d34c

creepingirrelevance:

Jill Banner, Spider Baby, aka Cannibal Orgy, or The Maddest Story Ever Told, aka The Liver Eaters (filmed in 1964, released in 1967)

zamknioczy
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viapinkdress pinkdress
zamknioczy
9259 8709 500
Reposted fromNajada Najada viaalternativestyle alternativestyle
zamknioczy
9402 0b61 500
Reposted fromNajada Najada viaalternativestyle alternativestyle
zamknioczy
1965 fc09 500
Reposted fromNajada Najada viaalternativestyle alternativestyle
zamknioczy
2121 1c41
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafilmowy filmowy
zamknioczy
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial vianokturnal nokturnal
2762 bea8 500
Reposted fromerial erial vialikearollingstone likearollingstone
8232 95b8
Reposted fromerial erial vialeimakid leimakid
zamknioczy
9282 761b 500
Reposted fromkyte kyte vialeimakid leimakid
3767 6ac4
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialeimakid leimakid
4786 12d7

capellibiondiconpuntenere:

bruised-but-never-broken:

monsieur–f:

En passant…

~✘❤︎✘~bbnb~✘❤︎✘~

Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl