Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

zamknioczy

April 19 2017

zamknioczy
2309 1e03
Reposted fromsarazation sarazation viadimer dimer
8488 8bbb

connieportershiplog:

smalltowndevotee:

The Cat From Outer Space (1978)

Mama

2360 95c5 500
zamknioczy
Kurwa, ale to jest takie trudne, ja pierdolę.
— Jakub Żulczyk
zamknioczy
9219 bb95 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadimer dimer
zamknioczy
1988 4a38 500
Reposted fromsarazation sarazation viadimer dimer
zamknioczy
1988 78ea
Reposted fromskognymfe skognymfe
zamknioczy
0790 edbe
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
2195 062d
Reposted fromsarazation sarazation viafourstrings fourstrings
zamknioczy
Nikt Ci tak nie dopierdoli jak najbliżsi. Mam dość. 
— Święta święta I BŁAGAM NIECH JUŻ BĘDZIE PO ŚWIĘTACH
zamknioczy
zamknioczy
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf vialambadada lambadada
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaxnothumanalall xnothumanalall
zamknioczy
1727 1917 500
zamknioczy
1793 3c94
3711 2870 500
Reposted fromamatore amatore
zamknioczy
1799 11e0
Dita ♥
zamknioczy
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromwhyalwaysme whyalwaysme viacoeurdecaffe coeurdecaffe
zamknioczy
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viacoeurdecaffe coeurdecaffe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl