Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

zamknioczy
8744 66a8
zamknioczy
7152 af20
Reposted fromshar17666 shar17666 viahalucine halucine
zamknioczy
zamknioczy
4850 4e96
Reposted frommrautyna mrautyna viahalucine halucine
zamknioczy
0894 d700
zamknioczy
zamknioczy
7961 4b8b
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
zamknioczy
zamknioczy
4799 2014 500
Stranger Things
zamknioczy
zamknioczy
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, później - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za każdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— jednocześnie.
zamknioczy
Reposted fromfapfapfap fapfapfap
zamknioczy
zamknioczy

August 22 2016

zamknioczy
Reposted frompjoter pjoter viadimer dimer
zamknioczy
5235 61e3
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viadimer dimer
zamknioczy
Reposted fromthetemple thetemple viadimer dimer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl