Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

6929 706a

sauvamente:

amuzed1:

Jane slaying the Vanity Fair Oscars Party, 2017

Come the fuck thru again Jane

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit
zamknioczy
3086 9db9
Reposted fromzungud zungud
6880 3a8c

nothiiw:

i love how understandably horrified and upset everyone behind tommy looks as he unleashes this ultimate burn

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit
zamknioczy
Posprzątałam dzisiaj kuchnię, salon, przeorganizowałam zawartość szafek i umyłam brudne i czyste naczynia.  Coś jest bardzo nie tak. I nie umiem o tym mówić...
— only2you.soup.io
Reposted fromOnly2you Only2you
zamknioczy
7643 06b3
Reposted frommishamisia mishamisia
7125 f200

yahooentertainment:

Moonlight wins best adapted screenplay

Reposted fromfinnglas finnglas
0216 8048

htgawmsource:

What was it like when you heard your name and you made your way up to that stage, inside?

Reposted fromitsmomomofo itsmomomofo
zamknioczy
1558 cb3e
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
zamknioczy
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober
zamknioczy
tak pod koniec dnia Trzeba odnaleźć kogoś do drużyny świat kontra ja
— SzUsty Blend
Reposted fromtraampek traampek
zamknioczy
Moja przyjaciółka pyta: „Kochanie, do kiedy warto walczyć o miłość?"
Odpowiadam: „Kochanie, nie znam definicji, ale chyba do momentu, gdy on tego też chce. I ty chcesz. I wierzycie, że jeszcze się uda to wszystko odkopać".

Cała reszta jest lękiem przed samotnością, odrzuceniem i spotkaniem z bólem, że my tak, a ktoś nie.
http://matkazonaiklopoty.mamadu.pl/118415,zostac-czy-odejsc-o-tym-czym-jest-milosc
zamknioczy
Przez ostatnie pół roku nie śmiałam się tyle, co przez ostatni miesiąc. Uwielbiam się śmiać.. 
— Uwielbiam siebie taką.
Reposted fromkatalama katalama
zamknioczy
0717 777b
Reposted fromrol rol viadimer dimer
zamknioczy
2801 2781
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafilmowy filmowy
zamknioczy
3220 f8b4
Reposted fromheroinee heroinee
9465 6e5c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadimer dimer
zamknioczy
3996 2498 500
(1914)
Reposted fromoldstuff oldstuff viaurojenie urojenie
zamknioczy
łatwiej mi się tęskni, gdy jesteś daleko...
— zwykła jak zawsze
zamknioczy
Phony wall via b3ta.com board
Reposted frommalborghetto malborghetto
zamknioczy
Dzisiaj przyszła wiosna , słońce przyszło , nadzieja przyszła.
— tak szybko odejdzie (przedwiośnie)
Reposted from99problems 99problems
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl