Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

zamknioczy

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaalem alem
zamknioczy
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaalem alem

September 29 2017

4839 7b15

bloody–cherry:

Source

Background Transparent

Reposted fromjecer jecer vianoisetales noisetales
4808 92d4
Reposted fromerithe erithe vianoisetales noisetales
4809 128f 500
Reposted fromerithe erithe vianoisetales noisetales
zamknioczy
4467 f43c 500
zamknioczy
4078 3480 500
zamknioczy
3892 e5a2 500
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
zamknioczy
3745 09c9 500
In memoriam Hugh Hefner
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 vianoisetales noisetales
zamknioczy
3734 581f

Hippie vibes.
Reposted fromstormymind stormymind vianoisetales noisetales
zamknioczy
3708 197f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianoisetales noisetales
zamknioczy
3654 4732 500
~~~Bob Marley
Reposted fromstormymind stormymind vianoisetales noisetales
zamknioczy
zamknioczy
zamknioczy
2751 f1f3 500
Reposted fromzrazik zrazik vianoisetales noisetales
zamknioczy
5458 30ab 500
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
5478 80de 500
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
5487 501f 500
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja te lekcje mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu mam poczcie, że na wszystko sama zapracowałam. Że, gdyby coś się wydarzyło mogę "wstać od stołu" w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej.
— Maja Bohosiewicz o niezależności kobiet
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaznikajac znikajac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl