Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

zamknioczy
4109 332c
Reposted fromamatore amatore
zamknioczy
5208 9bf2
zamknioczy
6136 f94f
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viafalkowska falkowska
7862 e2f4

daily-lost:

Best sodding peanut butter I’ve ever tasted.

Reposted fromAmericanlover Americanlover
7861 97af
Reposted fromAmericanlover Americanlover
7860 f428 500

hirxeth:

Me and Earl and the Dying Girl (2015) dir. Alfonso Gomez-Rejon

Reposted fromAmericanlover Americanlover
7855 a3de
Reposted fromAmericanlover Americanlover
zamknioczy
4663 0c83 500
my next life
Reposted fromstonerr stonerr viapurplecarbonate purplecarbonate
5178 2651
Reposted fromamatore amatore
1894 a7c8
Reposted fromamatore amatore
zamknioczy
Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu.
zamknioczy
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaDeathlylost Deathlylost
0293 08b2
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaDeathlylost Deathlylost
zamknioczy
zamknioczy
6181 6f76
Reposted fromsarazation sarazation viaDeathlylost Deathlylost
zamknioczy
6202 6e51
Reposted fromiminlove iminlove viaDeathlylost Deathlylost
zamknioczy
7013 f9fa
Reposted fromsarazation sarazation viaDeathlylost Deathlylost
zamknioczy
0147 ccb5
Reposted fromkrzysk krzysk viaDeathlylost Deathlylost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl