Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

zamknioczy
5540 d7fa
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
5544 133e 500
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
5584 9ce9 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
zamknioczy
5592 eb4f
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
5593 573d
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
5598 0953
Reposted fromtfu tfu
zamknioczy
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaclerii clerii
zamknioczy
2313 7e0a
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaclerii clerii
zamknioczy
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viaclerii clerii
zamknioczy
2367 909f 500
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaclerii clerii
zamknioczy
4115 3459 500
Reposted fromkaiee kaiee viaclerii clerii
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaclerii clerii
zamknioczy
2621 e4a6
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viahey-jude hey-jude
zamknioczy
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahey-jude hey-jude
zamknioczy
6002 745b 500
Reposted fromoll oll viaclerii clerii
3455 391d
Reposted fromerial erial viaclerii clerii
zamknioczy
5713 e86a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaclerii clerii
zamknioczy
4878 f356 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viatfu tfu
zamknioczy
3964 351f 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viatfu tfu
zamknioczy
3607 52a9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl