Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

zamknioczy
(...) nie kombinuj. Kiedy kombinujesz, przestaję ci wierzyć.
— Anna Dymna
zamknioczy
"Nadzieja" to jest wtedy, gdy jeszcze nie płaczesz.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viatobecontinued tobecontinued
zamknioczy
9425 3352 500
zamknioczy
Kiedy miła dziewczyna jest nadgorliwa i staje dla faceta na głowie (albo na rzęsach, albo wychodzi ze skóry) robi to dlatego, żwyobraża sobie, jak to on i ona będą się wzajemnie dopełniali. Tymczasem żeby iskra nie zgasła, lepiej czasem trzymać mężczyznę na lekki dystans, bo to ładuje jego baterie.
— Argov Sherry - Dlaczego mężczyźni kochają zołzy
zamknioczy
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
zamknioczy

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
Reposted fromappleofyoureye appleofyoureye vialeimakid leimakid
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viawitchbitch witchbitch
3468 afd3 500
Reposted fromamatore amatore
zamknioczy
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit
zamknioczy
7823 8e5c
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viafalkowska falkowska
zamknioczy
Reposted fromshakeme shakeme viafalkowska falkowska
2712 8039
Reposted fromerial erial viafalkowska falkowska
zamknioczy
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viafalkowska falkowska
zamknioczy
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viafalkowska falkowska
5370 0ba8 500

duhhvana:

Lighters of the Vietnam War

Reposted frombrnnon brnnon viafalkowska falkowska
zamknioczy
6899 de7c 500
well...
Reposted fromKACHA KACHA viafalkowska falkowska
8294 ac0b 500

livebloggingmydescentintomadness:

ffermented-salmonella:

goddessolga:

since1938:

My man Jesus

What story is that?

Matthew 18:9

“And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away.”

zamknioczy
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viafalkowska falkowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl